Visada formatuoti SD kortelę KAMEROJE, kuomet kortelę naudojate pirmą kartą. Perjungti režimo jungiklį į TEST padėtį, kad patekti į testavimo režimą. Paspausti MENU mygtuką, jei  norite atidaryti pagrindinį meniu. Slinkti žemyn iki punkto Format. Jei norite formatuoti SD kortelę, paspausti OK.

 Kameros nustatymai kompiuteryje

 

Po formatavimo, ištraukite SD kortelę iš kameros ir įdėkite ją į savo kompiuterį. Jei jūsų kompiuteris neturi galimybės tiesiogiai skaityti SD kortelės, jums reikės įsigyti SD kortelių skaitytuvą. Galite naudoti USB jungtį prijungiant kamera kabeliu tiesiogiai prie kompiuterio.

 

Kameros pakuotėje esantį CD, įdėti į kompiuterio CD įrenginį. Paleisti failą setup.exe. Jūs taip pat galite aplankyti nacionalinio platintojo svetainę ir atsisiųsti naujausią programos versiją.

 

Paleidus programą atsidarys langas:Pasirinkite priimtiną kalbą ir tinkamą modelį iš pateikiamojo sąrašo. Spustelėkite Camera Setup. Pasirodys sekantis meniu:Paspausti , kad atkurti kompiuterio laiką. Paspausti , kad rasti ir pasirinkti įrenginį, kuriame yra įdėta SD kortelė. Dažniausiai tai raidė po E:. Kaip pavyzdys, SD kortelė yra

įstatyta į įrenginį F:. Tuomet privalote pasirinkti tiktai F:. NEeparinkinėti jokio kito, tik F:.Paspausti 
 . Pasirodys pranešimo langas, kaip matosi žemiau. Paspausti OK. Bus sukurtas failas menu.dat ir įrašytas į SD kortelės šakninę direktoriją.

Jeigu pageidaujate, galite naudoti gamintojo numatytus nustatymus paspausdami  .
DĖMESIO! SLAPTAŽODIS GALI BŪTI NUSTATOMAS TIK PAČIOJE KAMEROJE, NE KOMPIUTERYJE.

 

Paspausti  ir grįžti atgal į pagrindinį meniu.

Išplėstiniai nustatymai

 

“LtAcorn” žvalgymo kamera patenka pas vartotoją su iš anksto nustatytais gamintojo parametrais. Jūs galite pakeisti šiuos nustatymus pagal savo poreikius rankiniu būdu pačioje kameroje arba kompiuterinės programos pagalba 

Parametrų nustatymai

 

Režimų jungiklį perjungti į TEST padėtį. Šiame režime galite fotografuoti ar filmuoti kaip su  įprasta skaitmenine kamera arba patekti į parametrų nustatymo Meniu. Klaviatūra susideda  iš keturių funkcinių klavišų, kurie dirba kaip aprašyta žemiau.Paspausti  mygtuką, kad nustatyti kamerą į filmavimo režimą.

Paspausti  mygtuką, kad nustatyti kamerą tik į fotografavimo režimą.

Paspausti  mygtuką, kad rankiniu būdu padaryti nuotrauką. Bus padaryta nuotrauka arba vaizdo klipas (priklausomai nuo nustatymų), kurie bus įrašyti į SD kortelę. Jei displėjuje pasirodys pranešimas “CARD PROTECTED” po  mygtuko paspaudimo, kameros režimo jungiklį perjungti į padėtį OFF, išimti SD kortelę ir perjungti kortelės įrašų blokavimo jungiklį į padėtį OFF.

Paspausti  mygtuką foto/video peržiūrai/atkūrimui LCD displėjuje arba prijungtam

išoriniame TV monitoriuje. Navigacijai naudoti  ir  mygtukus. Vaizdo padidinimui naudoti  ir  mygtukus.

Paspausti MENU mygtuką, kad patekti į kameros nustatymo meniu. Spausti , kad perkelti žymeklį, o , , kad pakeisti nustatymus, ir , kad patvirtinti pakeitimus. Visuomet prisiminkite paspausti , kad išsaugoti pakeitimus, priešingu atveju, prarasite savo naujus nustatymus.

Kameros parametrai ir  galimi jų nustatymai

 

Parametras

Nustatymas

(Ryškus = gamyklinis)

Aprašymas

Mode

(Režimas)

Camera, Video,

Cam+Video

Pasirinkti ar bus daromos tik nuotraukos (Camera) ar vaizdo klipai (Video).

Camera+Video režime, kamera kartu ir fotografuos ir filmuos kiekvieno sužadinimo metu.

Format

(Formatavimas)

Enter

Po formatavimo SD kortelėje bus ištrinti visi failai. Visada formatuoti SD kortelę kameroje naudojant ją pirmą kartą.

Dėmesio: pirmiausiai įsitikinkite, kad padarėte reikalingų failų kopijas iš SD kortelės.

Photo Size

(Nuotraukos dydis)

5MP, 12MP, 2MP

Pasirinkti norimą rezoliuciją nuotraukai nuo 2 iki 12 megapikselių. Aukštesnė rezoliucija padarys geresnės kokybės nuotrauką, bet sukurs didesnį failą, užims daugiau vietos ir truks ilgiau įrašymui

į SD kortelę, kas šiek tiek įtakos išlaikymui. Rekomenduojama naudoti 5MP.

Aktualu tik nuotraukoms.

Video Size

(Vaizdo kokybė)

1440 x 1080,

1280 x 720,

640 x 480

Pasirinkti vaizdo rezoliuciją (pikseliai per kadrą). Aukštesnė rezoliucija padarys geresnės kokybės klipą, bet sukurs didesnį failą ir užims daugiau vietos SD kortelėje. 1280 x 720 – geriausias didelės raiškos (High-Definition) efektas.

Set Clock

(Laiko nustatymas)

Enter

Paspausti Enter, kad nustatyti datą ir laiką.

Vidinis kondensatorius gali išsaugoti laiko nustatymus iki 7 minučių, kas yra aktualu keičiant baterijas.

Picture No.

(Nuotraukų skaičius)

01 Photo, 02 Photos,

03 Photos

Pasirinkti nuotraukų skaičių padaromų iš

eilės vieno fotografavimo metu

Video Length

(Vaizdo klipo ilgis)

Avi 10 s; galimos ribos 1s - 60s

Vaizdo klipai yra AVI formate, kurie gali būti atkurti daugelio media grotuvų.

Interval

(Pauzės trukmė)

1 Min; galimos ribos 1s - 60min

Pasirinkti laiko tarpą, per kurį kamera bus pasyvi po paskutinio fotografavimo bei įrašymo į SD kortelę ir vėl pradės

reaguoti į naują sužadinimą. Šios parinktos pauzės metu, kamera nefotografuos ir nefilmuos. Tai užkerta kelią SD kortelės užpildymui nereikalingais pertekliniais vaizdais.

Sense Level

(Jautrumo lygis)

Normal, High, Low

Pasirinkti PIR jutiklio jautrumą. Didelis jautrumas (High) daugiau tinka viduje patalpų ir aplinkai su mažesniais

trukdžiais, o Normal/Low daugiau tinka lauko sąlygoms, kur trukdžiai yra didesniAplinkos temperatūra taip pat įtakoja jautrumui. Didelis (High) jautrumas tinka, kuomet aplinkos temperatūra yra aukštesnė ir žemas (Low) jautrumas naudingesnis šaltu oru.

Time Stamp

(tik nuotraukoms)

On, Off

Pasirinkti On, jei reikia, kad ant kiekvienos nuotraukos būtų spausdinama data ir laikas.

Timer

(Darbo laikotarpis)

Off, On

Pasirinkti On, jei reikia, kad kamera veiktų tik tam tikru užduotu laikotarpiu paros bėgyje. Pavyzdžiui, jei pradžios laikas yra nustatytas 18:35, o pabaigos laikas 8:25, kamera veiks tik nuo einamos dienos 18:35 iki sekančios dienos 8:25. Už šio nustatyto laikotarpio ribų, kamera nereaguos į jokius sužadinimus, taigi nefotografuos ir nefilmuos. Ši funkcija gali būti naudojama kartu su Time Lapse funkcija.

Password Set

(Slaptažodžio nustatymas)

Off, On

Slaptažodžio nustatymas kamerai nuo nesankcionuotų vartotojų.

Serial No.

(Kameros pavadinimas)

Off, On

Pasirinkti On, kad priskirti unikalų numerį kiekvienai turimai kamerai. Galima naudoti kombinaciją iš 4 skaitmenų ir/arba raidžių, kaip įrašą ant nuotraukos apie kameros buvimo vietą (pvz: MBV1 - Medžiotojų Bokštelis Varėnoje 1). Tai labai padeda vartotojams turintiems daugiau kamerų identifikuoti iš kurios vietovės yra gauta nuotrauka.

Time Lapse

(Laiko atkarpa)

Off, On

Jei pasirinkta On, kamera automatiškai fotografuos/filmuos pagal nustatytą Pauzės trukmę (Interval). Pastaba: šiame režime PIR jutikliai yra išjungti. Šis režimas naudingas, kuomet stebėjimas vykdomas ilgame laikotarpyje, kaip pvz: gėlių žydėjimo procesas ir pan. Ši funkcija gali dirbti kartu su Timer funkcija.

Side PIR

(Šoniniai PIR sensoriai)

On, Off

Numatytasis yra On. Dvipusiai Prep PIR sensoriai suteikia platesnį stebėjimo kampą ir žymiai padidintą reakcijos laiką (žr 2.10 punktą). Tačiau tam tikrose situacijose gali būti sunkumų, susijusių su trukdančių objektų (šakos ir pan.) pašalinimų arba tiesiogiai krintančiais saulės spinduliais. Esant tokiai situacijai, yra galimybė išjungti šoninius jutiklius.

Sound Settings

 (Mygtukų garsas)

 

On, Off

Pasirinkti Off norint išjungti mygtukų paspaudimo garsinę indikaciją.


Cycling Save

(Cikliškas įrašymas)

Off, On

On pasirinkimas įjungia “Cycling save” funkciją, kuri automatiškai ištrina seniausius failus, kai SD kortelė užpildoma, taip padarydama vietos naujausioms nuotraukoms ir/arba vaizdo klipams.

Default Set

(Numatytieji parametrai)

 

Paspausti OK Enter, kad sugrąžinti visus kameros nustatymus atgal į numatytus gamyklinius. Tačiau visi jūsų nustatyti MMS funkcijos parametrai išliks nepakitę, išskyrus MMS Phone No. ir MMS Status.