1.  Mygtukai ir jų funkcijos

   

Mygtuku paaiškinimai

a) Mygtukai

01: Meniu.

02/ 03/ 04/ 05: Pasirinkimo mygtukai.

06: OK

b) Jungikliai

07: Ijungimo mygtukas.

08: Nuotraukos/Video perjungimas.

09: IR šviesos diodu grupes perjungimas.


10: GPRS ijungimas 

 

 

Kameros įjungimas – automatiškai įjungia PIR judesio aptikimą;

 

 

 

Kameros įsijungimo metu indikacijos lemputė sumirksi 5 kartus.

 

 

 

Įjunkite “On”  ir  vieną kartą paspauskitę mygtuką “OK”  norėdami, kad

Maitinimo

 

kamera  pereitų į nustatymų (TEST)  režimą;  Norėdami  grįžti  į veikimo

jungiklis

 

režimą palaikykite mygtuką “OK” nuspaustą 5 sekundes.

 

 

 

Pastaba:  norėdami keisti PBBH10 parametrus reikia įjungti kamerą 

 

 

naujo.

 

 

 

Perjungus į padėti OFF – kamera išsijungs.

 

 

 

 

 

 

Filmavimo/Fotogra-

 

 

Jungiklį pakėlus į viršų: Pic – Fotografuoja

favimo jungiklis

 

 

Jungiklį pakėlus į apačią: Video – Vaizdą filmuoją

 

 

 

 

 

 

IR   diodų  grupės

 

 

Jungiklį pakėlus į viršų: 19 – veikia pusė (19) IR šviesos diodų

perjungimas

 

 

Jungiklį pakėlus į apačią: 40 – veikia visi 40 IR šviesos diodai

 

 

 

 

 

 

 

Jungiklį pakėlus į viršų: On – GPRS palaikymas įjungiamas;

GPRS jungiklis

 

 

Jungiklį pakėlus į apačią: Off – GPRS palaikymas išjungiamas.

 

 

 

 

 

 

 

Pastaba: Norint pakeisti kameros parametrus patariama išjungti GPRS,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

taip LCD ekranas įsijungs greičiau.

 

 

  1. Nustatymų režimas: spauskite “Menu” norėdami patekti į kameros nustatymus; spauskite “OK” norėdami fotografuoti ar filmuoti.
  2. Norėdami naršyti meniu naudokitės mygtukais “←”, “↑”, “→”, ar “↓”, paspauskite “OK” norėdami pasirinkti. Norėdami keisti parametrus naudokitės mygtukais “↑” ir “↓” patvirtinimui spauskite “OK”. Norėdami grįžti į pradinį meniu spauskite “Menu”.
  3. Paspauskite ir palaikykite mygtuką “OK” 5 sekundes norėdami, kad kamera grįžtų į veikimo režimą.

 

2.1  Kaip įjungti kamerą?

 

Įjunkite mygtuką  į poziciją “ON”, Paspauskite mygtuką  “OK” vieną kartą (kad įeiti į TEST režimą.)

 

2.2  Kaip nustatyti parametrus?

1. Test režime paspauskite mygtuką  “Menu” norėdami patekti į kameros nustatymus.

2. Rinkitės nustatymus naudodamiesi mygtukais “←”, “↑”, “→”, ar “↓”, Norėdami pasirinkti spauskite “OK”. Nustatymų keitimams naudokite mygtukus “↑” ir “↓” norėdami išsaugoti pakeitimus spauskite “OK”. Norėdami grįžti į pradinį nustatymų langą spauskite “Menu”.

3. Norėdami išeiti iš nustatymų paspauskite  “OK” mygtuką ir palaikykite 5 sekundes, tuomet kamera persijungs į veikimo režimą.

4. Jungiklis  perjungia “Fotografavimas”/ “Filmavimas”;

5. Jungiklis  perjungia 19 IR šviesos diodų ar visus 40.

6. Jungiklis  įjungia/išjungia GPRS funkciją.

 

 

 

 


3.    Galimų operacijų sąrašas

 

3.1  Nuotraukų/Video peržiūra

 

TEST režime, nespausdami mygtuko “Menu”, paspauskite “↑” norėdami peržiūrėti nuotraukas ar filmuotą medžiagą naudodamiesi mygtukais “←” ir “→” pasirinkite norimą filmuką ir paspauskite “OK”, norėdami jį peržiūrėti.

  1. Norėdami sugrįžti dar kartą spauskite mygtuką “↑”.

 

  1. Paspaudę “Menu” galite ištrinti nuotraukas/filmuotą medžiagą ar suformatuoti SD kortelę.

 

3.2  Ištrynimas:

 

  1. Ištrinti pasirinktą: ištrina pasirinktą nuotrauką/filmuotą medžiagą;

 

  1. Ištrinti visus.

 

Spauskite “↑” ir “↓” norėdami pasirinkti, spauskite “OK” norėdami patvirtinti, “Menu” norėdami grįžti atgal.

 

3.3  SD kortelės formatavimas

 

  1. Ne

 

  1. Taip: norėdami suformatuoti SD kortelę kameroje.

 

Spauskite “↑” ir “↓” norėdami pasirinkti, “OK” patvirtinimui, paspaudę mygtuką “Menu” grįžtate į pradinį meniu.

 

3.4 Automatinis išsijungimas

 

Jeigu su kamera nieko nedaroma 60 sekundžių, ji automatiškai pereina į veikimo režimą. Note: kamera pasilieka “Test” režime, jeigu buvo palikta nustatymų lange.

 

3.5 Parametrų nustatymas

 

Norėdami patekti į kameros nustatymus, nueikite į bandymų režimą ir paspauskite mygtuką “Menu” vieną kartą, norėdami rinktis naudokitės mygtukais “←”, “↑”, “→”, ar “↓”, spauskite “OK” norėdami pasirinkti, ir “Menu” sugrįžti atgal.

Pagrindinis

Gamykliniai

Funkcijos aprašymas

 

meniu

nustatymai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasirinkite “ON”, galite sukurti 4 skaitmenų/raidžių kameros

1.Kameros ID

Jokio

pavadinimą. Tai reikalinga turint keletą kamerų – galėsite

 

 

 

matyti iš kurios kameros gaunate informaciją.

 

 

 

 

2.

Fotografavimas

Išjungta

Pasirinkite  “ON”,  pradžioje  padaroma  nuotrauka  vėliau

+ Filmavimas

įrašinėjamas vaizdas (įrašo trukmė pagal nustaymus).

 

 

 

 

 

3.

Fotografavimas

1 Nuotrauka

Pasirinkimas 1/2/3/4/5/6/7 nuotrauka per suveikimą

 

 

 

 

4.

Nuotr.rezoliucija

5MP

12MP/8MP/5MP 4000x3000, 3264x2448, 2592x1944

 

 

 

 

5.

Vaizdo įrašo

640

FHD/HD/640/320:

rezoliucija

1920x1080: 15fps; 1280x720/640x480/320x160: 30/15fps

 

 

 

 

 

6.

Kadrų skaičius

30fps

30/15fps, pasirinktinai

 

 

 

 

7.

Skaitmeninis

Išjungta

Galimas 2/ 3/ 4 kartų skaitmeninis artinimas

artinimas

 

 

 

 

 

 

8. Įrašo trukmė

5 Sec

5…60s filmuota medžiaga.

 

 

 

 

 

 

 

Aukštas/Vidutinis/Žemas;

9.

PIR jautrumas

Vidutinis

Kuo didesnis jautrumas tuo:

 

 

 

1) kamera reguoja į smulkesnius objektus.
2) didesnis judesio aptikimo nuotolis.

3) labiau jaučiamas kūno ir lauko temperatūros skirtumas. Jeigu aplinkos temperatūra aukšta, rekomenduojame PIR jautrumą nustatyti aukštą.


10. Laikmatis

Išjungtas

Pasirinkdami “ON”, jus galite nustatyti kameros veikimo laika

nuo iki (valandos/minutes); kamera veiks tik nustatytu laiku.

11. Intervalai

Išjungtas

Pasirinkdami “ON”, galite nustatineti intervalus; PIR

reagavimas automatiškai bus išjungtas; kamera fotografuos

ar filmuos tik nustatytais laiko intervalais. Galimi intervalai:

nuo 5 sekundžiiki 24 valandu.

12. Užlaikymas

Išjungtas

Galite nusistatyti, kad kamera darytsekancinuotraukar

vaizdo irašpo tiek laiko kiek norite, taip išvengdami

daugybes nuotraukar filmuotos medžiagos.

Pavyzdys: Po judesio ir padaryto irašo kamera prieš

darydama sekanti irašpalauks 1 minute.

Galimas užlaikymo laikas: nuo 5 sekundžiiki 2 valandu.

Demesio: jeigu nuotrauka per nustatytintervalnespejama

išsiusti ir padaroma sekanti, pirmosios siuntimas

nutraukiamas. Todel rekomenduotinas 3..5 min. užlaikymas.

13. Garso iraš.

Ijungtas

Ijungus garsas irašomas tik vaizdo medžiagoje.

14. TV išejimas

N

NTSC/PAL

15. Žyme

Ijungta

Galite ijungti arba išjungti nuotraukoje rodomkameros

pavadinima, menulio faze, laika, temperatura, data.

16. Šviesos dažn.

50Hz

Netinkamas dažnis gali sukelti kameros mirgejimus.

17. Kalba

Anglu

Anglu

18. Laikas/Data

01/01/2011

12:00

Data/Laikas; Data: “menuo/ diena/ metai”; Laikas:

“valanda/minutes”

19. Kam.garsas

Ijungtas

Galite ijungti arba išjungti kameros garsiakalbi.

20. SD ciklinis

irašymas

Išjungtas

Ijungdami ciklini irašymseniausios nuotraukos/vaizdo

irašai yra trinami ir nauja informacija rašoma vietoje ju.

21. Kameros

slaptažodis

Išjungtas

Ijungus slaptažodžio funkcijgalima nustatyti 6

raidžiu/skaitmenslaptažodi.